background
Image

พบกับสิ่งดีๆของภูเก็ตได้ที่นี่.........

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
background

ข้อมูลภูเก็ต

เรื่องราวของผู้คนที่หลากหลายอาชีพ หลากหลายเชื้อชาติ อาศัยพื้นที่นี้ทำมาหากิน เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง และศักยภาพในการประกอบการสร้างรายได้

Learn More

ความเป็นอยู่

จังหวัดภูเก็ตมีความเป็นอยู่ที่แตกต่าง มีรูปแบบเฉพาะที่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆ โดยมีการสร้างรูปแบบความเป็นอยู่ที่ผสมผสานมาจากหลายเชื้อชาติ เกิดเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง

Learn More

ประวัติศาสตร์

จากเกาะเล็กๆที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่พักพิงของเหล่าชาวเลที่ทำการประมงเลี้ยงชีพ จนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบว่ามีแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์ได้ผืนดินแห่งนี้

Learn More

เทศกาลประเพณี

ชาวจีนที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาสร้างครอบครัวที่นี่ ได้นำเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมจากเมืองจีนที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติกันมายาวนานมาสานต่อเจตนารมณ์ กลายเป็นประเพณีที่รักษากันมาร่วมร้อยปี

Learn More

ประชากร

ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่มีหลากหลายชนชาติอยู่ร่วมกัน เช่น ชาวเล ชาวมอแกน ชาวจีน ชาวฮินดู ชาวมุสลิม ฝรั่งชาวยุโรป ชาวเนปาล และชาวพม่า

Learn More

การท่องเที่ยว

จากความสวยงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็นอุตสาหกรมมหลักที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับประเทศ

Learn More

ความเจริญเติบโต

ภูเก็ตมีศักยภาพสูงในการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เพราะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัส มีการวางแผนขยายงานด้าน MICE, Medical Hub และ Maritime & Yacht

Learn More

สมาร์ทซิตี้

รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่สำคัญของประเทศ โดยทำให้เมืองเชื่อมโยงกัน ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มเติมความสะดวกให้แก่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ เติบโตในภาพรวม...

Learn More
Image

Phuket Living

สร้างเครือข่ายเมืองภูเก็ต

เชื่อมโยงทุกองค์กร ทุกเครือข่าย สร้างชุมชนหนึ่งเดียวที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้พบสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่มีคุณค่า และความเป็นอยู่ที่ดีงาม

แหล่งข้อมูลร้านค้า การบริการ มากกว่า 3,000 รายการ

ค้นหาสิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับข้อมูลที่จำเป็นต่อความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ค้นหาข้อมูลได้ทันที ทุกสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

รองรับโทรศัพท์ที่มีอินเตอร์เน็ต 3G ขึ้นไป ด้วยการสร้างโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก ไม่ต้องโหลดApp ให้เสียเวลา เปิดเว็บได้ทันที แสดงข้อมูลรวดเร็ว ทั้งภาพ เสียง และวีดิโอ

ใช้นวัตรกรรมสร้างโอกาส สร้างอนาคตใหม่

 ระบบโครงสร้างโปรแกรมสามารถรองรับผู้ใช้ไม่จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับทุกๆคน รวมทั้งระบบการเพิ่มข้อมูลด้วยตัวเองของเจ้าของธุรกิจ ที่สามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา

Image
House

House, Condo, Villa, Apartment, Town House,

Home Office, Land

Learn More
Image
Accommodation

Hotel, Holiday Rental, Resort, Villa, Condo,

Apartment, Hostel, Guest House

Learn More
Image
Fun

Fun & Leisure, Kids Activities, Events, Sport & Recreation

Learn More
Image
Food

Restaurant, Coffeehouse, Bakery, Seafood,

Fast Food, Street Food, Bar&Pub, Food Delivery Vegetarian

Learn More
Image
Travel

Sightseeing Adventure Outdoor Shows Museum Tours Historic Buildings

Learn More
Image
Health

Hospital, Clinic, Dental, Pharmacy, Health Products, Health Insuarance

Learn More
Image
Beauty

Beauty Supply, Hair Salon, Barber Shop, Nails Salon, Spas, Massages, Facials

Learn More
Image
Transport

Motorcycle, Car, Van, Bus, Cruise, Speed Boat, Bus Station, Marina, Local Bus, Airport, Taxi.

Learn More
Image
Sport

Golf, Tennis, Boxing, Football, Snooker, Badminton, Bicycle.

Learn More
Image
Shop

Malls, Super Stores, Department Store, Retail,
House Ware, Mobile & Phone.

Learn More
Image
Services

Business Services, Home Services, Professional.

Learn More
Image
Directory

Map, Address, Phone, Description, images, Video, Voice, Description.

Learn More Hot
image

ชีวิตที่ดีงาม ทั้งเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยว

เมื่อทุกคนต่างสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต การที่มีข้อมูลมากมายให้ได้ศึกษา เปรียบเทียบ จะทำให้ได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดข้อมูลทั้งหมดผ่านการรีวิวให้คะแนนจากผู้ใช้ทั่วไป เป็นความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่ที่เคยมาสัมผัส นั่นหมายถึงการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการจากเจ้าของที่ได้คุณภาพอยู่เสมอๆ

สังคมดิจิตอลชักนำให้ผู้คนมาอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เครื่องมือนวัตกรรมที่ทันสมัยจะช่วยให้ทุกคนใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งๆขึ้น สามารถรับรู้สิ่งต่างๆที่อยากรู้ มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้บริโภค ประหยัดเวลาในการสอบถามและค้นหาคำตอบได้ทันที มีข้อมูลให้เปรียบเทียบก่อนเลือกซื้อ นักท่องเที่ยวจะไม่หลงทาง 

นักท่องเที่ยวจะไม่หลงทางอีกต่อไป สามารถใช้ประโยชน์เครื่องมือท่องเที่ยวชิ้นนี้ได้อย่างเต็มที่ เป็นคนนำทาง คนเล่าเรื่อง คนแนะนำการท่องเที่ยว รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา  สร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยในพื้นที่โดยสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้ทุกหน่วยงาน นั่นหมายถึงความประทับใจในการมาเยือนจังหวัดภูเก็ต

background

ออกแบบมาสำหรับมือใหม่

โปรแกรมได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่ายกับทุกคน สามารถค้นหาข้อมูลทุกประเภทแยกตามหมวดหมู่ที่ต้องการได้ทันที มีการแสดงผลด้วยระบบ ภาพ และ เสียง รวมทั้งวีดิโอ และ ภาพเสมือนจริง 360องศา หมุนชมดูได้รอบทิศทาง และมีข้อมูลติดต่อเจ้าของได้ทั้งโทรศัพท์ อีเมล Facebook เว็บไซต์ พร้อมแผนที่นำทางจากตำแหน่งของท่าน

Learn More »
Image
image

นวัตกรรมนำธุรกิจ.

ส่งรายชื่อธุรกิจท่านพร้อมข้อมูลการติดต่อ รวมถึงรายละเอียดสินค้าหรือบริการ เรายินดีนำข้อมูลของท่านบรรจุลงในฐานข้อมูลฟรี เพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการทั้งหลาย

สำหรับท่านที่ได้ตรวจสอบรายชื่อแล้วและพบว่ายังมีข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง กรุณาส่งข้อมูลมาใหม่และยืนยันความเป็นเจ้าของสินค้า ทางเราจะทำการแก้ไขให้ทันที

Login
I have read and agree to the terms and conditions

สมัครลงทะเบียนใหม่

สำหรับท่านที่มีบัญชีแล้ว? Sign In
สร้างหน่วยความจำในเครื่อง

ท่านยอมรับเงื่อนไข กฏระเบียบการให้บริการ
Image
background

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ได้ทาง Instragram

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว.

Follow @mrareweb