Oct 5, 2017
9 Views
0 0

Sapanhin

Written by

“สะพานหินเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมายสำหรับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ตมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบโล่งชายฝั่งตะวันออกและมีพื้นที่บางส่วนยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทางทะเลฝั่งตะวันออกได้ เช่น เกาะตะเภาน้อยเกาะตะเภาใหญ่ และเกาะสิเหร่บริเวณพื้นที่โดยรอบสะพานหินจะมีต้นสนทะเลเป็นจำนวนมากชายหาดมีลักษณะเป็นหาดโคลนและมีบางส่วนเป็นทรายสีเทา อากาศปลอดโปร่งลมพัดตลอดวันนอกจากนี้แหลมสะพานหินยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตซึ่งทางราชการได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวข้องกับเรือขุดแร่ดีบุกซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต เช่น อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี (สร้างขึ้นใน พ.ศ.2511)รวมทั้งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยโดยทั่วไปอีกด้วยภายในอาณาบริเวณสะพานหินประกอบไปด้วยพื้นที่โล่งสำหรับจัดนิทรรศกาลที่สำคัญ เช่น งานกาชาติภูเก็ต งานแข่งขันกีฬาจังหวัด งานพิธีถือศีลกินผักและกิจกรรมสันทนาการอื่นๆอีกมากมายในแต่ละปีเป็นที่ตั้งของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบไปด้วยสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ และอาคารอเนกประสงค์ส่วนบริเวณปลายแหลมสะพานหินด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้งซึ่งเป็นที่เคารพของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่สะพานหินเป็นพื้นที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมที่หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพรียบพร้อมทั้งที่นั่งพักผ่อน ห้องน้ำ ร้านอาหารสนามเด็กเล่น สวนไม้สีเขียวที่ร่มรื่น การปั่นจักรยานการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆและเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการใช้ประโยชน์ของคนทุกช่วงอายุมีศูนย์บริการประชาชนเพื่อคอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอดวันเวลาที่เหมาะที่สุดในการไปแหลมสะพานหินคือ ช่วง 07:30 -19:00 น.จุดเด่นสะพานหินเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยพื้นที่กว้างไม่แออัด อากาศบริสุทธิ์และร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนของสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีมีการจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมาะเป็นสถานที่ในการจัดงานนิทรรศการที่รองรับผู้คนจำนวนมากจุดด้อยห้องน้ำค่อนข้างอยู่ไกลจากสถานที่นั่งพักผ่อนริมทะเล และสนามเด็กเล่น

Article Categories:
Guide · Travel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *