Oct 6, 2017
10 Views
0 0

Anupas

Written by

บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ก่อตั้งโดยหลวงอนุภาษภูเก็ตการ(นายจิ้นหงวน หงษ์หยก) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2482 สำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนเทพกระษัตรี ดำเนินกิจกรรมหลักในเรื่องการทำเหมืองแร่ดีบุกโดยวิธีเหมืองสูบในท้องที่ตำบลวิชิต โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการทำเหมืองเป็นแห่งแรก ซึ่งสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธาน ทรงลงลายพระหัตถ์ประทานชื่อเหมืองสูบที่ใช้ไฟฟ้าในการทำเหมืองว่า “เหมืองเจ้าฟ้า” ให้ไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนั้นยังมีเหมืองบนบกในท้องที่จังหวัดระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช อีกทั้งเหมืองเรือขุดแร่ลำที่ 2 ในประเทศไทยที่บ้านหิน- ลาดจังหวัดพังงา เพื่อประโยชน์ในการทำเหมืองที่ต้องทำตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้้นจึงต้อง มีแผนกงานเสริมให้การทำเหมืองไม่ต้องหยุดชะงัก เช่น แผนกโรงหล่อกลึง แผนกโรงไม้ แปรรูป โรงสีข้าวเพื่อป้อนคนงานเหมืองแร่ และมีแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนกการทำเหมือง คือ โรงทำสบู่ โรงทำ สุรา สวนยาง สวนมะพร้าว เรือเดินทะเลภูเก็ต-กันตัง

Article Categories:
Historic Building · Travel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *