Oct 6, 2017
14 Views
0 0

Mongkonnimit

Written by

กุฏิพระสังฆาธิการ วัดมงคลนิมิตร เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และเป็นวัดหลวงที่สำคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ตหลังจากเมืองถลางถูกพม่าทำลายลง คงจะราวรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมาเพราะก่อนจากนี้เมือง ภูเก็ตอยู่แถววัดเก็ตโฮ่ วัดมงคลนิมิตร ใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฎแน่ชัดไม่มีหลักฐานแต่เจ้าเมืองภูเก็ตได้ปฏิสังขรณ์ทะนุบำรุงนี้ตลอดมา ในปี พ.ศ.2453 วัดมงคลนิมิตรนี้ ได้มีข้าราชการและคหบดีผู้นำชาวจีนได้กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เดิมธรณีสงฆ์ของวัดมงคลนิมิตรกว้างขวางมาก คือ ทางตะวันตกก่อนที่ถนนเยาวราชยังไม่ผ่านที่ของวัดไปถึงโรงเรียนปลูกปัญญา วัดคุณชี ทางตะวันออกจดถนนเทพกษัตรีย์ บนเขารังที่ดงตาลโตนดก็เป็นที่ของวัด ปัจจุบันธรณีสงฆ์จึงมีน้อยลง

Article Categories:
Historic Building · Travel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *