Historic

Phuket History

เมืองทุ่งคาเป็นย่านการค้าที่ค้าขายแร่ดีบุก มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนและยุโรป โดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากปีนัง ซึ่งเป็นเมืองหลักที่ติดต่อซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต เดินทางไปมาสะดวกกว่ากรุงเทพฯโดยทางเรือกลไฟ เช่นเรือมาตั้ง เรือแสงพังงา …….

Tin Mining

จังหวัดภูเก็ตมีแร่ดีบุกอยู่ใต้พื้นดินพื้นน้ำมากมาย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนได้มาบุกเบิกทำเหมืองแร่หลากหลายรูปแบบตามความถนัดและเงินทุนที่มีอยู่ ต่อมาได้มีการสร้างโรงถลุงแร่และนำออกจำหน่ายไปทั่วโลก สร้างความเจริญให้กับเมืองภูเก็ตอย่างรวดเร็ว 

The Old Buildings

สถาปัตยกรรมในอดีตที่หลงเหลือมาถึงยุคปัจจุบัน ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกล้ำค่าที่คนรุ่นหลังได้รักษาไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงงาน 

Ban Pra a rem บ้านพระอร่าม

“บ้านพระอร่าม ถนนระนอง สร้างโดยพระอร่ามสาครเขตร์ (ตันเพ็กฮวด ต้นสกุลตัณฑัยย์) คหบดีนายเหมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคหนึ่งของภูเก็ต ปัจจุบันแบ่งเป็นที่ทำการบริษัทการบินไทย เป็นโรงเรียนอนุบาล และอดีตโรงพยาบาลเอกชน” “บ้านพระอร่าม

Read More »

Chinpracha House

บ้านชินประชา เป็นคฤหาสน์เก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีสหลังแรกๆ ของภูเก็ต หรือที่เรียกว่า อังม่อเหลา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2466 ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี

Read More »

Phuket Thai Hua Museum

“พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ( Phuket Thai Hua Museum )สถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต มีเอกสารที่นำมาแสดงเช่น ใบเข้าเมืองของชาวจีนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2470

Read More »

Hongyok House

บ้านหงษ์หยก เป็นสถานที่รวมของตระกูลหงษ์หยก สร้างโดยหลวงอนุภาษภูเก็ตการ(นายจิ้นหงวน หงษ์หยก) ผู้ก่อตั้งบริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเหมืองแร่มาจนปัจจุบัน และบ้านหลังนี้ออกแบบโดยสถาปนิกไทย คือ

Read More »

Kianngoan

บริษัท เกี้ยนหงวน จํากัด ตั้งอยู่หัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนดีบุก ดําเนินกิจการเหมืองแร่ของตระกูลบุณยขจรหรือแซ่เอี๋ยว ลักษณะของตึกเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส มีหัวเสาลักษณะแบบ
ดอริกและไอโอนิก และประดับประดาด้วยรูปปั้นที่หรูหรา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2554

Read More »

Thai hua พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

“พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ถนนกระบี่ สร้างปี 2477 เป็นโรงเรียนฮัวบุ๋น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนจุงหัว และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเมื่อปี 2554” พิพิธภัณฑ์ไทยหัว

Read More »

Charter Bank

ธนาคารชาร์เตอร์ เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งถูกตั้งขึ้นในเมืองภูเก็ต ธนาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ.2450 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในยุคนั้น สมุหเทศาภิบาลเมืองภูเก็ต

Read More »

Anupas

บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ก่อตั้งโดยหลวงอนุภาษภูเก็ตการ(นายจิ้นหงวน หงษ์หยก) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2482 สำนักงานตั้งอยู่ที่

Read More »

aek wa nis อาคารเอกวานิช

“อาคารเอกวานิช หัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนดีบุก สร้างโดยตันตั่วโท เอกวานิช ราวปี 2467 เป็นที่ตั้งบริษัทบ่านเส่งหลอง ทำธุรกิจเหมืองแร่ สวนยาง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัทเอกวานิชพี่น้องจำกัด

Read More »

ศาลเจ้าแสงธรรม

“ศาลเจ้าแสงธรรม (เต่งก้องต๋อง) ถนนพังงา สร้างปี 2434 โดยหลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันยกควด) เพื่อประดิษฐานรูปพระประจำแซ่ตัน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง“ซิยิ่นกุ้ย” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

Read More »

Prapisai

บ้านพระพิไสยสรรพกิจ (ต้นม่าส่าย ตัณฑวณิช) สร้างขึ้นเมื่อปี 2453 ท่านได้รับสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็น อํามาตย์ตรีพระพิไสยสรรพกิจในสมัยรัชกาลที่ 6 พระพิไสยสรรพกิจเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน และบ้านพระพิไสยสรรพกิจหลังนี้ตั้งอยู่ถนนระนอง

Read More »

Onon Hotel

โรงแรมออนออน เป็นโรงแรมแห่งแรกของเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่กลาง Old Town อยู่บริเวณถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2472

Read More »

Luang Amnart

บ้านหลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันควด ตันฑเวทย์ หรือ ตัณฑเวช) เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ด้วยเป็นผู้ทำให้เกิดประเพณีกินผักหรือประเพณีกินเจที่สมบูรณ์แบบขึ้น บ้านหลวงอำนาจสร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2454 รวมอายุร้อยกว่าปีมาแล้ว

Read More »

Ban kun sa nguan lim pan บ้านคุณสงวน ลิมปานนท์

“บ้านคุณสงวน ลิมปานนท์ ถนนเยาวราช เป็นอดีตนายเหมืองของเมืองภูเก็ต ทายาทขุนวิเศษนุกูลกิจ (ลิมกงเจี๋ยน) ผู้บุกเบิกการทำเหมืองแร่รุ่นแรกๆ ของภูเก็ต และร่วมก่อตั้งบริษัทเข้งหงวนที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มายาวนาน” บ้านคุณสงวน

Read More »

On on Hotel โรงแรมออนออน ถนนพังงา

“โรงแรมออนออน ถนนพังงา โรงแรมทันสมัยแห่งแรกยุคเหมืองแร่รุ่งเรืองของตระกูลธารสิริโรจน์ สร้างเมื่อปี 2472 เคยเป็นฉากภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง The Beach ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ในปัจจุบัน”

Read More »

Kiannhuan เกี้ยนหงวน

อาคารหัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนดีบุก เป็นอดีตที่ตั้งบริษัท เกี้ยนหงวน จำกัด ดำเนินกิจการเหมืองแร่ของตระกูลบุณยขจรหรือแซ่เอี๋ยว” บริษัท เกี้ยนหงวน จํากัด ตั้งอยู่หัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนดีบุก ดําเนินกิจการเหมืองแร่ของตระกูลบุณยขจรหรือแซ่เอี๋ยว

Read More »

Mongkonnimit

กุฏิพระสังฆาธิการ วัดมงคลนิมิตร เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และเป็นวัดหลวงที่สำคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ตหลังจากเมืองถลางถูกพม่าทำลายลง คงจะราวรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมาเพราะก่อนจากนี้เมือง ภูเก็ตอยู่แถววัดเก็ตโฮ่ วัดมงคลนิมิตร ใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฎแน่ชัดไม่มีหลักฐานแต่เจ้าเมืองภูเก็ตได้ปฏิสังขรณ์ทะนุบำรุงนี้ตลอดมา

Read More »

Tantikovit

บริษัท ตันติโกวิท จํากัด ตั้งอยู่ที่ถนนถลาง ซึ่งประกอบกิจการประเภทการทำเหมืองสินแร่โลหะ โดยบริษัทตันติโกวิทเป็นบริษัทของตระกูลตันติวิท และสร้างโดยนายตันเค่กิ๋ว คหบดีเชื้อสายจีนผู้สร้างตัวขึ้นจากกรรมกรเหมืองแร่จนมีฐานะรํ่ารวย อีกทั้งมีตระกูลอุปัติศฤงค์เข้ามาร่วมหุ้นกิจการเหมืองแร่ และโรงงานยางแผ่นรมควันส่งออก

Read More »

Ban chin pracha บ้านชินประชา ถนนกระบี่

“พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ต้นตระกูลตัณฑวณิช) สร้างคฤหาสน์ทรงชิโนโปรตุกีสขึ้นเป็นหลังแรกๆ ของภูเก็ต เมื่อปี 2446 เป็นเรือนหอของลูกชายคนโตขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี่) ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทและเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

Read More »

Prapitak

คฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา ตึกสูงทรงโบราณดูสะอาดตาสไตล์ยุโรปตั้งตระหง่านอวดมนต์เสน่ห์ อยู่ท่ามกลางต้นไม้หนาแน่นเขียวขจี เป็นอาคารเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี นับเป็นบ้านหลังแรกในภูเก็ตที่ได้รับการขนานนามว่า “ อั้งม้อหลาว

Read More »