Historic

Phuket History

เมืองทุ่งคาเป็นย่านการค้าที่ค้าขายแร่ดีบุก มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างจีนและยุโรป โดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากปีนัง ซึ่งเป็นเมืองหลักที่ติดต่อซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต เดินทางไปมาสะดวกกว่ากรุงเทพฯโดยทางเรือกลไฟ เช่นเรือมาตั้ง เรือแสงพังงา …….

Tin Mining

จังหวัดภูเก็ตมีแร่ดีบุกอยู่ใต้พื้นดินพื้นน้ำมากมาย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนได้มาบุกเบิกทำเหมืองแร่หลากหลายรูปแบบตามความถนัดและเงินทุนที่มีอยู่ ต่อมาได้มีการสร้างโรงถลุงแร่และนำออกจำหน่ายไปทั่วโลก สร้างความเจริญให้กับเมืองภูเก็ตอย่างรวดเร็ว 

The Old Buildings

สถาปัตยกรรมในอดีตที่หลงเหลือมาถึงยุคปัจจุบัน ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกล้ำค่าที่คนรุ่นหลังได้รักษาไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงงาน 

Chinna Inn ไชน่าอินน์

“ไชน่าอินน์ ถนนถลาง อดีต “โพยก๊วน” สถานที่ชาวจีนส่งเงินไปให้ญาติที่บ้านเกิด มีป้าย “ยี่ห้อฮับหลองฮวดรับโอนเงินไปเมืองท่าเอ้หมึง ประเทศจีน” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี

Read More »

Kiannhuan เกี้ยนหงวน

อาคารหัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนดีบุก เป็นอดีตที่ตั้งบริษัท เกี้ยนหงวน จำกัด ดำเนินกิจการเหมืองแร่ของตระกูลบุณยขจรหรือแซ่เอี๋ยว” บริษัท เกี้ยนหงวน จํากัด ตั้งอยู่หัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนดีบุก ดําเนินกิจการเหมืองแร่ของตระกูลบุณยขจรหรือแซ่เอี๋ยว

Read More »

Phuket Thai Hua Museum

“พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ( Phuket Thai Hua Museum )สถานที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต มีเอกสารที่นำมาแสดงเช่น ใบเข้าเมืองของชาวจีนเมื่อประมาณปี พ.ศ.2470

Read More »

Sangtham Shrine

ศาลเจ้าแสงธรรม ในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า ศาลเจ้าเต่งก้องต๋อง หรือที่ชาวภูเก็ตรู้จักกันในชื่อ อ๊ามเต่งก้องต๋อง ซึ่งตั้งอยู่ถนนพังงา อ๊ามแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2434 มีอายุเก่าแก่นานนับร้อยปี ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆ

Read More »

Prapitak

คฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา ตึกสูงทรงโบราณดูสะอาดตาสไตล์ยุโรปตั้งตระหง่านอวดมนต์เสน่ห์ อยู่ท่ามกลางต้นไม้หนาแน่นเขียวขจี เป็นอาคารเก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี นับเป็นบ้านหลังแรกในภูเก็ตที่ได้รับการขนานนามว่า “ อั้งม้อหลาว

Read More »

Chinpracha House

บ้านชินประชา เป็นคฤหาสน์เก่าแก่สไตล์ชิโน-โปรตุกีสหลังแรกๆ ของภูเก็ต หรือที่เรียกว่า อังม่อเหลา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2466 ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี

Read More »

Anupas

บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ก่อตั้งโดยหลวงอนุภาษภูเก็ตการ(นายจิ้นหงวน หงษ์หยก) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2482 สำนักงานตั้งอยู่ที่

Read More »

ศาลเจ้าแสงธรรม

“ศาลเจ้าแสงธรรม (เต่งก้องต๋อง) ถนนพังงา สร้างปี 2434 โดยหลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันยกควด) เพื่อประดิษฐานรูปพระประจำแซ่ตัน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง“ซิยิ่นกุ้ย” ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

Read More »

Ban Pra a rem บ้านพระอร่าม

“บ้านพระอร่าม ถนนระนอง สร้างโดยพระอร่ามสาครเขตร์ (ตันเพ็กฮวด ต้นสกุลตัณฑัยย์) คหบดีนายเหมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคหนึ่งของภูเก็ต ปัจจุบันแบ่งเป็นที่ทำการบริษัทการบินไทย เป็นโรงเรียนอนุบาล และอดีตโรงพยาบาลเอกชน” “บ้านพระอร่าม

Read More »

Praaram

บ้านพระอร่าม ตั้งอยู่ที่ถนนระนอง สร้างโดยพระอร่ามสาครเขตร์ (ตันเพ็กฮวด ต้นสกุลตัณฑัยย์) หนึ่งในบรรดานายเหมืองผู้มีบทบาทสำคัญทางการค้าและการพัฒนาเมืองภูเก็ต สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2460-2465 ต่อมาบริษัทการบินไทย

Read More »

Akevanich

อาคารเอกวานิช สร้างโดยตันตั่วโท เอกวานิช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 เดิมเป็นบ้านของต้นตระกูลเอกวานิช เป็นที่ตั้งบริษัทบ้านเส่งหลอง ซึ่งเป็นบริษัททําธุรกิจเหมืองแร่ สวนยาง

Read More »

Ban chin pracha บ้านชินประชา ถนนกระบี่

“พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ต้นตระกูลตัณฑวณิช) สร้างคฤหาสน์ทรงชิโนโปรตุกีสขึ้นเป็นหลังแรกๆ ของภูเก็ต เมื่อปี 2446 เป็นเรือนหอของลูกชายคนโตขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี่) ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทและเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

Read More »

Thai hua สโมสรไทยหัว

“สโมสรไทยหัว ถนนดีบุก สร้างปี 2467 ปัจจุบัน(2554) เป็นที่ทำการมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต(ล้อกเซี่ยนก๊ก) สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตไทยหัว และสโมสรไทยหัว” สโมสรไทยหัว ตั้งอยู่ถนนดีบุก

Read More »

Prapisai

บ้านพระพิไสยสรรพกิจ (ต้นม่าส่าย ตัณฑวณิช) สร้างขึ้นเมื่อปี 2453 ท่านได้รับสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็น อํามาตย์ตรีพระพิไสยสรรพกิจในสมัยรัชกาลที่ 6 พระพิไสยสรรพกิจเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบัน และบ้านพระพิไสยสรรพกิจหลังนี้ตั้งอยู่ถนนระนอง

Read More »

Gu ti pra sang ka ti kan กุฏิพระสังฆาธิการ วัดมงคลนิมิตร

“กุฏิพระสังฆาธิการ วัดมงคลนิมิตร ถนนดีบุก เป็นวัดหลวงที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ในปี 2453 ข้าราชการและคหบดีผู้นำชาวจีนได้กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ จ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

Read More »

Limpanont

บ้านคุณสงวน ลิมปานนท์ ตั้งอยู่ถนนเยาวราช เป็นอดีตนายเหมืองของเมืองภูเก็ต ทายาทขุนวิเศษนุกูลกิจ (ลิมกงเจี๋ยน) ผู้บุกเบิกการทําเหมืองแร่รุ่นแรกๆของภูเก็ต และร่วมก่อตั้งบริษัทเข้งหงวนที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมเหมืองแร่มายาวนาน’)}

Read More »

Kianngoan

บริษัท เกี้ยนหงวน จํากัด ตั้งอยู่หัวมุมถนนเยาวราชตัดกับถนนดีบุก ดําเนินกิจการเหมืองแร่ของตระกูลบุณยขจรหรือแซ่เอี๋ยว ลักษณะของตึกเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส มีหัวเสาลักษณะแบบ
ดอริกและไอโอนิก และประดับประดาด้วยรูปปั้นที่หรูหรา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2554

Read More »

ธนาคารชาเตอร์

“ธนาคารชาเตอร์” “ธนาคารชาร์เตอร์ เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งถูกตั้งขึ้นในเมืองภูเก็ต ธนาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ.2450 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในยุคนั้น

Read More »

Ban Hong yok บ้านหงษ์หยก

“บ้านหงษ์หยก ถนนเทพกระษัตรี หลวงอนุภาษภูเก็ตการ (ตันจิ้นหงวน ต้นสกุลหงษ์หยก) สร้างขึ้นในปี 2473 เป็นสถานที่รวมของตระกูลหงษ์หยก ปัจจุบันมักใช้เป็นที่จัดพิธีแต่งงานตามประเพณีจีนในระดับจังหวัด ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น

Read More »

Ban luang aum na บ้านหลวงอำนาจ

“บ้านหลวงอำนาจ ถนนดีบุก หลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันยกควด ต้นสกุลตัณฑเวส) สร้างขึ้นราวปี 2454 โดยช่างชาวจีนจากปีนัง ท่านเป็นนายเหมืองและผู้นำชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมของภูเก็ตในสมัยรัชกาลที่ 5

Read More »
Search